İş Dünyasının Yeni Rüzgârı: Mindfulness

Zeynep Güngör, Çağdaş Kılıç, & Seyit Can Bahar | Mindfulness kelimesiyle aslında hepimiz hayatımızın bir noktasında karşılaşmışızdır. Peki nedir bu mindfulness? En basit anlamıyla şimdiki zaman/bilinçli farkındalılık demek. Anda gerçekleşen duygu, düşünce ve olayları, yargılayıcı olmayan, nazik bir dikkat ile izleyebilme becerisi. Araştırmalar mindful (bilinç sahibi) olan bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha […]

Alternatif Çalışma Şekilleri

Çağdaş Kılıç, Zeynep Güngör, & Seyit Can Bahar | İş yaşamının değişmesiyle beraber iş yerleri ve çalışma şekilleri de değişiyor. Artık ne eskisi gibi her çalışan ömrü boyunca tek bir iş yerinde çalışıyor ne de tüm çalışanlar ofiste haftalık kırk saat tamamlıyor. Uzaktan çalışma ve yarı-zamanlı çalışma gibi çalışma şekilleri her ne kadar yeni çalışma […]

İşim ve Ailem: Nasıl Etkileşir, Kurumlar Nasıl Destek Olabilir?

Seyit Can Bahar, Zeynep Güngör & Çağdaş Kılıç | İş gücündeki demografik yapı, işe karşı tutumlar ve çalışan beklentilerindeki değişim, çalışanların iş ve aile hayatlarının etkileşimlerine olan ilgiyi arttırdı. 1980’lerden beri araştırmacıların ve profesyonellerin odağında olan iş-aileçalışmaları, günümüzde İŞÖP’ün en önemli çalışma alanlarından biri. Araştırmacılar, bireylerin iş ve aile hayatı arasındaki etkileşime odaklanırken, bu odağın […]

İş Ortamlarında Kişilik Kavramı ve Yeni Trendler

Seyit Can Bahar – Çağdaş Kılıç – Zeynep Güngör | Herkesin hakkında bir fikri olduğunu belirttiği, kimi yöneticilerimizin tek bakışta astlarının gözünden anlayabildiği, ortaya atılışı Antik Yunan’a dayanan ve günümüzün iş ortamlarında çok büyük öneme sahip bir kavramdan bahsedeceğiz: Kişilik. Kişilik, neredeyse tüm psikoloji alanlarının çalıştığı nadir konulardan birisidir. Fakat kişiliğin iş ortamlarına olan etkisini […]

İşe Alım Süreçlerinde Adayların Bakış Açısı

Çağdaş Kılıç – Seyit Can Bahar – Zeynep Güngör | İşe alım süreçleri konusunda odak noktası uzunca bir süre kurumların en iyi adayları nasıl seçebileceği olmuştur. Kurumların ihtiyaçlarının öncelikli olduğu bu dönemde hem bilim hem iş dünyasının işe alım süreçleri için en çok cevap aradığı sorular şu şekildeydi: En iyi adayları nasıl seçebiliriz? Testlerimizi nasıl daha […]

Bilişsel Yetenek Hakkında Ne Biliyoruz?

Zeynep Güngör – Seyit Can Bahar – Çağdaş Kılıç | Bu yazımızda, İş ve Örgüt Psikolojisi (İŞÖP) literatürünün üzerinde en çok kafa yorduğu kavramlardan biri olan “Bilişsel Yetenek” kavramını sizler için inceleyeceğiz. Hepimiz hayatımızın çeşitli noktalarında bilişsel yetenek ölçümlerine (nam-ı diğer zekâ testlerine) maruz kaldık. Hepimizin kafasında bilişsel yeteneğin ne olduğuna ve neden önemli olduğuna […]

Performans Ölçümünde Yenilikler & Değişimler

Yasemin Paçacı – E. İlker Camgöz | Hızla gelişen teknoloji ve artan belirsizlik ortamı, performans değerlendirmelerine yeni boyutlar eklenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Kurumların içinde bulunduğu VUCA[1] dünyası, birçok değişkenin yer aldığı karmaşık durumları, beklenmedik zamanlarda karşılaşılan zorlukları, anlaşılır olmayan ilişkileri ve belirsizlikleri bünyesinde barındırıyor. Halihazırda kullanılan değerlendirme sistemleri iş çıktılarına ve temel yetkinliklere odaklanırken, bu yazıda […]

Scroll to top