İş Dünyasının Yeni Rüzgârı: Mindfulness

Zeynep Güngör, Çağdaş Kılıç, & Seyit Can Bahar | Mindfulness kelimesiyle aslında hepimiz hayatımızın bir noktasında karşılaşmışızdır. Peki nedir bu mindfulness? En basit anlamıyla şimdiki zaman/bilinçli farkındalılık demek. Anda gerçekleşen duygu, düşünce ve olayları, yargılayıcı olmayan, nazik bir dikkat ile izleyebilme becerisi. Araştırmalar mindful (bilinç sahibi) olan bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha […]

Alternatif Çalışma Şekilleri

Çağdaş Kılıç, Zeynep Güngör, & Seyit Can Bahar | İş yaşamının değişmesiyle beraber iş yerleri ve çalışma şekilleri de değişiyor. Artık ne eskisi gibi her çalışan ömrü boyunca tek bir iş yerinde çalışıyor ne de tüm çalışanlar ofiste haftalık kırk saat tamamlıyor. Uzaktan çalışma ve yarı-zamanlı çalışma gibi çalışma şekilleri her ne kadar yeni çalışma […]

İşim ve Ailem: Nasıl Etkileşir, Kurumlar Nasıl Destek Olabilir?

Seyit Can Bahar, Zeynep Güngör & Çağdaş Kılıç | İş gücündeki demografik yapı, işe karşı tutumlar ve çalışan beklentilerindeki değişim, çalışanların iş ve aile hayatlarının etkileşimlerine olan ilgiyi arttırdı. 1980’lerden beri araştırmacıların ve profesyonellerin odağında olan iş-aileçalışmaları, günümüzde İŞÖP’ün en önemli çalışma alanlarından biri. Araştırmacılar, bireylerin iş ve aile hayatı arasındaki etkileşime odaklanırken, bu odağın […]

Kurumlarda Yaratıcılık ve Yenilik

Yasemin Paçacı – E. İlker Camgöz | Yaratıcılık ve yenilik kavramlarını sık sık duymamıza rağmen temel anlamları ve kurumlara sağladığı avantajlar konusunda elle tutulur bilgilere ulaşmak zor oluyor. Buna paralel olarak, araştırmacılar yaratıcılık ve yenilik kavramlarının kurumların başarısı için hayati önem taşıdığını vurgulamanın yanı sıra, değişen ortam koşullarına adapte olabilmek, hedeflenen performansa ulaşabilmek ve uzun süre […]

‘Organizasyonlardaki Takımlardan’ ‘Takımların Organizasyonuna’ Uzanan Bir Yolculuk

Yasemin Paçacı – E. İlker Camgöz | Takımlar araştırmacılar tarafından bireysel çalışmaları ortak çıktılara dönüştürmek için güçlü birer araç olarak görülüyor. Hemen hemen her kurum da buna paralel olarak hedeflenen çıktılara ve başarıya ulaşmak için takım çalışmasını ön planda tutuyor. Hızla gelişen teknoloji ve dinamik çevre koşulları hayatımızın her alanında olduğu gibi kurumlardaki takımların dinamiğinde de […]

“Motivasyon” Konusunun Derya Denizinde İki Deniz Feneri

E. İlker Camgöz – Yasemin Paçacı | “Çalışanı nasıl motive edebiliriz?” ya da “Çalışanın motivasyonunu nasıl muhafaza edebiliriz?” Bu sorular günümüz insan kaynakları uzmanları için cevaplaması oldukça zor sorular. Çalışanları motive etmenin ve motivasyonlarını korumanın zor olmasının yanında bu iki konu kurumsal başarı için kritik bir öneme sahip. Öyle ki kurum içi ödül sistemlerinden tutun […]

Trust at Work and Its Benefits for the Organization

By Cheuk Yue Wan, Georgiana Darau | Trust is considered a key success factor in contemporary work environments because there are predominated by teamwork, flexibility and cooperation. Trust is definitely needed to understand individual, team and organizational phenomena. But how do we define trust ? There are large differences between the numerous definitions proposed by scholars along […]

The Bright and Dark Side of Leadership

By Cheuk Yue Wan, Georgiana Darau | Do those bright, well adjusted, and socially skilled managers hired through well-developed assessment always get success at the end? The results of a 30-years study shows that half of those managers were fired. Another research showed the percentages of management failure ranged from 30% to 67%, with an average […]

Double-Edged Swords: Emotions at Work

By Cheuk Yue Wan, Georgiana Darau | Organizations attract and retain high-performers by executing a variety of competition-oriented policies and practices (reward system) and offering a variety of resources (pay rise). But those organizational policies, practices and resources make the employees compete with each other to strive for those benefits and these are likely to lead […]

How Do Employees Regulate Their Work-Related Behavior?

By Cheuk Yue Wan, Georgiana Darau | Every action is a goal-oriented behavior and it needs to be regulated. Action regulation theory explains how individuals regulate their behavior through cognitive processes such as goal development, planning and feedback processing. But why is this important to organizations ? According to the scientific literature, sequence of action […]

Scroll to top